Prehliadka továrne

továreň
továreň
továreň
továreň (8)
továreň (2)
továreň (3)
továreň (6)
továreň (5)
továreň (7)

Prevádzkový proces

Obsluha vstrekovacích lisov

Prevádzkový proces
Obsluha vstrekovacích lisov

prietokové vedenie (1)

Prevádzkový proces
Prietoková čiara

Obsluha vstrekovacích lisov

Prevádzkový proces
Prietoková čiara

prietokové vedenie (3)

Prevádzkový proces
Prietoková čiara

prietokové vedenie (4)

Prevádzkový proces
Prietoková čiara

Výrobná dielňa

Prevádzkový proces
Výrobná dielňa